The ball head is hair extensions an unbeaten classic. It is suitable for girls with a small amount of clip in hair extensions. Bringing this fluffy ball head has a real effect. The fluffy flower ball head is hair extensions uk suitable for all seasons, which can highlight the cuteness of human hair extensions girls.

PLANIRANJE PROSTORA
PROJEKTIRANJE
3D PRIKAZ
SAVJETOVANJE

IZRADA MAKETA

PLANIRANJE PROSTORA

Imamo aktivnu ulogu u pomoći klijentu da što bolje definira prostor u kojem boravi. Bilo da se radi o objektu u gradnji, kojemu treba osmisliti prostorno uređenje, ili gotovom prostoru u koji samo treba udahnuti osobnost.
Naša je zadaća da što jasnije definiramo karakter zamišljenog prostora, uskladimo potrebe, želje i mogućnosti, sve kako bi što lakše došli do željenog cilja – modernog i praktičnog prostora, ugodnog za Vaš boravak i posao.